Privacy beleid

/Privacy beleid
Privacy beleid 2018-06-05T12:09:10+00:00

Privacy beleid Van Walstijn Advies

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Websites en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Je gegevens worden verwerkt door:

Van Walstijn Advies

Koningin Wilhelminalaan 90
2274 AL VOORBURG
Kamer van Koophandel 27252292

“Websites” heeft betrekking op een van de volgende website: www.vanwalstijnadvies.nl

Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens”: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.


Juridische informatie

Van Walstijn Advies

Koningin Wilhelminalaan 90
2274 AL VOORBURG
Kamer van Koophandel 27252292

Hosting provider

Hostgator.com

Gegevens Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Stan Van Walstijn Koningin Wilhelminalaan 2274 AL VOORBURG via info@vanwalstijnadvies.nl

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Van Walstijn Advies verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

  • je een offerte aanvraag doet
  • je op de website vraagt om informatie
  • je contact opneemt met de klantenservice van Van Walstijn Advies

Onderstaande persoonsgegevens worden door Van Walstijn Advies verwerkt:

 DOEL Aard van de gegevens
Aanvraag offerte lening /
hypotheek / verzekering of lease
Voorletters en achternaam
KvK-nummer
Bedrijfsnaam
Startdatum bedrijf
Adresgegevens
Datum woonachtig
E-mailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Gegevens te financieren object
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Gezinssamenstelling
IP-adres
Rijbewijsnummer, nummer ID-kaart of paspoortnummer
Bureau Krediet Registratie
Naam werkgever
Datum in dienst
Salaris
Woonlasten
Lopende financiële verplichtingen
Schadeverleden verzekeringen
Schadevrije jaren

Hosting gegevens

Alle verzamelde en verwerkte data wordt door ons gehost in de Europese Unie. Echter, als een onderaannemer van ons buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen.

Als je de bestemming van je gegevens wilt achterhalen, neem dan contact met ons op via e-mail: info@vanwalstijnadvies.nl

Bankgegevens

Bankgegevens worden beheerd door ABN Amro N.V.

Bestemming van de verzamelde gegevens

De verzamelde worden doorgegeven aan derden omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdracht. Bijvoorbeeld: U vraagt een offerte aan voor de financiering van een auto. Op basis van uw gegevens doen wij dan een aanvraag bij meerdere leasemaatschappijen en banken waarmee wij samenwerken. Wij ontvangen vervolgens van deze partijen bericht of zij uw aanvraag akkoord geven en tegen welke voorwaarden zij dit willen doen. Wij filteren deze beoordelingen en indien mogelijk ontvangt u vervolgens van ons een offerte conform uw aanvraag. Of u ontvangt een alternatief voorstel dat hier zo veel mogelijk bij in de buurt komt.

Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp). Neem hiervoor contact op met Stan van Walstijn – Koningin Wilhelminalaan 90 2274 AL VOORBURG , of via www.vanwalstijnadvies.nl

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie over het onderwerp, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Tot slot heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan de desbetreffende websites als bezoeker kan worden herkend.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken geen gebruik van cookies.

Hoe kan ik het gebruik van cookies bepalen?

Je kunt de cookies die wij gebruiken op de website niet uitschakelen. Door onze cookie melding weg te klikken of door te navigeren op onze webpagina ga je akkoord met het plaatsen van bovengenoemde cookies.  Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elke browser kun je terecht op de website van de Consumentenbond.

Aanpassen privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd.